سامانه کنترل تردد هوشمند مبتنی بر شناسایی چهره

سامانه کنترل تردد هوشمند مبتنی بر

شناسایی چهره

تشخیص چهره

سامانه کنترل تردد هوشمند با استفاده از دوربین های تشخیص چهره و پردازش تصویر توانایی شناسایی اشخاص را داراست. با نصب این سامانه در تمامی مبادی ورودی و خروجی یک مجموعه، میتوان با شناسایی چهره ی تمامی اشخاص در حال عبور، مسیر تردد افراد را به تفکیک در نقشه یا پلان آن مجموعه ترسیم و کنترل کرد. از دیگر قابلیت های این سامانه امکان تشخیص اشخاص بدون مجوز و ترسیم مسیر حرکت آنها و ذخیره سازی در سیستم است.