مشاهده همه 7 نتیجه

ایکس ری چمدانی

از این سیستم ها جهت کنترل لوازم و بار داخل چمدان و کیف های حجیم و بزرگ در ورودی ادارات،نهادها و سازمان های مهم استفاده می شود.