نمایش دادن همه 7 نتیجه

بازرسی ایکس ری

سیستم هایی اطلاق می شود که توسط اشعه ایکس نسبت به تشخیص و یا نمایش تصویر قطعات داخل بسته یا خودرو و یا غیره به کار گرفته می شوند.