مشاهده همه 7 نتیجه

راهبند نفر رو

به راهبند هایی اطلاق می شود که جهت کنترل تردد نفرات مورد استفاده قرار میگیرد.