وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به طول ۶ متر در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.