نیروگاه رامین اهواز

نیروگاه رامین اهواز

نصب ۲ دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به طول ۴ متر در محل پالایشگاه نفت استان اصفهان جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.