راهبند بازویی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

راهبند بازویی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرکت حافظان حریم سپاهان به دستور کارفرمای محترم که در این پروژه واحد حراست مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بوده اقدام به نصب سیستم کنترل تردد خودرویی این اداره به وسیله سیستم های راهبند اتوماتیک بازویی و سیستم های تشخیص خودرویی هوشمند برد بلند نمود.
نصب آنتن های برد بلند، نصب راهبند های اتوماتیک بازویی، نصب چراغ های هشداری راننده گان از سیستم های نصب شده در این اداره می باشند.