دژبان کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

دژبان کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

نصب یک دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به دستور فرمانده کل دژبان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در استان تهران جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.