مدیریت کل حراست شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی فجر تیپ ۴ در محل مدیریت کل حراست شرکت شهرکهای صنعتی ایران جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر

نیروگاه رامین اهواز

نصب ۲ دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به طول ۴ متر در محل پالایشگاه نفت استان اصفهان جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی مدل ذوالفقار به طول ۵/۳ در محل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.

وزارت نفت

نصب ۳ دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به طول ۳ متر در محل وزارت نفت جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.

سازمان بازرسی کل کشور

نصب ۲ دستگاه راهبند ستونی مدل مرصاد در محل سازمان بازرسی کل کشور در استان تهران جهت کنترل تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین , دارای ظاهری زیبا و باطنی قدرتمند , دارای ۶ تیپ ساختاری متفاوت از لحاظ مقاومتی و سرعت عملکرد جهت کاربردهای مختلف و همچنین دارای قابلیت اتصال به انواع سیستم های […]

ستاد کل فرماندهی مرزبانی ناجا جمهوری اسلامی ایران

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی مدل زلزال در محل ستاد کل فرماندهی مرزبانی ناجا جمهوری اسلامی ایران به طول ۴ مترجهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت استفاده به عنوان سنگر اتوماتیک و نصب سلاح اتوماتیک و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر

نیروگاه بیستون کرمانشاه

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی مدل زلزال در محل ستاد کل فرماندهی مرزبانی ناجا جمهوری اسلامی ایران به طول ۶ مترجهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت استفاده به عنوان سنگر اتوماتیک و نصب سلاح اتوماتیک و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر

دژبان کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

نصب یک دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به دستور فرمانده کل دژبان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در استان تهران جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.