سیستم ضدعفونی کننده و غربالگری کرونا فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ساخت و نصب سیستم های ضدعفونی کننده ویژه کرونا در مدل های نفررو، چمدانی و کانتینری در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) سیستم ضدعفونی کننده ویروس کرونا (کووید 19) تحت عنوان مانتره توسط شرکت حافظان حریم سپاهان طراحی و ساخته شد. این سیستم به عنوان اولین تونل استاندارد در زمینه ضدعفونی وسایل، ساک و […]