مدیریت کل حراست شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی فجر تیپ ۴ در محل مدیریت کل حراست شرکت شهرکهای صنعتی ایران جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر

نیروگاه رامین اهواز

نصب ۲ دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به طول ۴ متر در محل پالایشگاه نفت استان اصفهان جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.

وزارت نفت

نصب ۳ دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به طول ۳ متر در محل وزارت نفت جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.

دژبان کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

نصب یک دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به دستور فرمانده کل دژبان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در استان تهران جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.