سامانه کنترل تردد خودرو​ پلاک خوان

سامانه کنترل تردد خودرو

پلاک خوان

روش های گوناگونی برای احراز هویت خودرو ها وجود دارد که مناسب ترین آنها شماره پلاک خودرو می باشد. 

پلاک خوان
پلاک خوان و کنترل تردد خودرو

سامانه های هوشمند تشخیص پلاک خودرو سامانه هایی خودکار برای نظارت و مدیریت کنترل عبور و مرور خودروها هستند که با عکس برداری از پلاک خودرو توسط دوربین های مخصوص و با استفاده از الگوریتم های پیشرفته، پلاک خودرو را استخراج کره و در سیستم پایگاه داده ثبت میکند. این سامانه یکی از کم هزینه ترین روش ها برای احراز هویت خوردو هاست چرا که به هیچ تجهیز خاص دیگری برای نصب بر روی خودرو از جمله گیرنده های رادیویی نیاز ندارد.

امکانات سامانه کنترل تردد

قابلیت کنترل خودکار راهبند و درب برقی

با استفاده از مدار کنترل راهبند میتوان کنترل تردد را هوشمند ساخت به صورتی که هنگام نزدیک شدن خودرو به درب یا راهبند، به صورت خودکار راهبند باز شده و زمانی که خودرو عبور کرد مجددا بسته شود.

قابلیت کنترل چراغ راهنمایی

از دیگر قابلیت های این سامانه کنترل چراغ راهنمایی می‌باشد؛ به صورتی که هنگام مشاهده خوردوی غیر مجاز چراغ قرمز روشن و در هنگام خودروی مجاز چراغ سبز روشن خواهد شد.

قابلیت اتصال دوربین های اضافه

در مواردی نیاز به نصب چندین دوربین برای کنترل مبادی های مختلف عبور و مرور است؛ این سامانه امکان اتصال چندین دوربین را به شما میدهد.

ثبت کلیه ترددها (تردد شمار)

در مواردی نیاز به رهگیری یا آمارگیری خودرو های عبوری از مکانی خاص است، این سامانه با ثبت کلیه عبور و مرور ها قابیلت رهگیری خودرویی خاص یا آمارگیری را به کاربر می‌دهد. همچنین امکان استخراج آمار به صورت تفکیک شده در بازه خاص زمانی وجود دارد.

عملکرد تحت شبکه

این سامانه دارای نسخه تحت شبکه بوده که امکان گزارش گیری، ثبت کاربر، ثبت پلاک های مجاز و غیر مجاز و... را به کاربر بدون تداخل با نسخه اصلی سامانه یعنی سامانه پلاک خوان می‌دهد.

تعیین جواز عبور بر حسب تاریخ و ساعت

از جمله قابلیت های این سامانه تعیین جوازهای تردد گوناگون بوده که با استفاده از آن می‌توان محدودیت هایی از جمله امکان تردد فقط در ساعتی خاص را به خودرو های مجاز داد.